David R. Hawkins: Moc verzus sila

Skryté faktory ovplyvňujúce ľudské správanie

Doktor Hawkins sa viac ako dvadsať rokov zaoberal metódou založenou na princípoch kineziológie a analyzoval celé spektrum úrovní ľudského vedomia. Vytvoril tzv. Mapu vedomia, na základe ktorej môže každý z nás lepšie pochopiť stav vedomia, v ktorom sa nachádza. Už samotné toto poznanie dokáže človeka významne posunúť na ceste osobného rastu. Kniha však poskytuje oveľa viac. Ukazuje, ako úroveň vedomia, na ktorej sa nachádzame, ovplyvňuje naše myslenie a správanie, čo priťahuje určité energetické vzorce – atraktorové polia, a tie následne vytvárajú našu realitu a určujú náš osud. Negatívne atraktorové polia, charakteristické použitím sily, majú negatívne dôsledky: rôzne druhy problémov, násilie, choroby. Pozitívne atraktorové polia, ktoré sú zdrojom skutočnej moci, naopak vedú k fyzickému aj duševnému zdraviu, spokojnému životu a na svojej najvyššej úrovni k dosiahnutiu čistého stavu vedomia známeho aj ako osvietenie.

—————————–

Sir DAVID R. HAWKINS, M.D., PhD bol známy psychiater, lekár, výskumník, prednášateľ a duchovný učiteľ, ktorý v pomerne mladom veku dosiahol vysoký stupeň rozvoja duchovného vedomia. Tento fakt je o to vzácnejší, že ide o človeka s úspešnou akademickou kariérou, čo sa odráža aj na jeho vedeckom prístupe k oblasti duchovného rastu. Dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Centra pre duševné zdravie v Nassau a ako riaditeľ výskumu nemocnice v Brunswicku.

—————————–

145 x 207 MM
PAPERBACK
256 STR
SLOVENSKY
EAN 9788097401184
15.99 EUR
OCT 2022

—————————–

Knihu kúpite na nasledovných miestach:
Martinus | Panta Rhei | Knihcentrum

Ukážka z knihy

Copyright © 2018–2022 Ultimo Press